Využití chatbotů v kurzu informační gramotnosti

Information Literacy

Článek na příkladech tří chatbotů ukazuje, jakým způsobem je možné tyto dialogové systémy využít v informačním vzdělávání. Pracuje s nástrojem Snatchbot.me, který umožňuje jednoduchou tvorbu chatbotů i bez znalosti programování. Článek současně diskutuje proces vývoje, jeho praktickou implementaci a zdůrazňuje význam práce s konstruktivistickými metodami v jeho tvorbě. Chatbot představuje zajímavý prvek, který může rozšířit portfolio vzdělávacích objektů, se kterými knihovna v oblasti informačního vzdělávání pracuje a zlepšit kvalitu informačního vzdělávání jako takového.

ilustračný obrázok: pexels.com

Share: