Kontakt

Centrum vedecko – technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
840 05  Bratislava

Redakcia:

zodpovedný redaktor: Mgr. Tomáš Fiala,
tomas.fiala@cvtisr.sk
02/69 253 147

výkonný redaktor: Mgr. Eva Vašková
eva.vaskova@cvtisr.sk
02/69 253 113