Kontakt

Centrum vedecko – technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
840 05  Bratislava

Redakcia:

zodpovedný redaktor: Mgr. Tomáš Fiala,
tomas.fiala@cvtisr.sk

02/69 253 147

redaktor: Patrícia Šicková
patricia.sickova@cvtisr.sk

02/69 253 151