Pre autorov

V redakcii sú „otvorené dvere“ každej zaujímavej spolupráci a autorskej iniciatíve. Príspevky a námety  môžete zasielať na adresu: eva.vaskova@cvtisr.sk

Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je v rámci grafického spracovania upravovaný v programe Adobe InDesign

Texty jednotlivých príspevkov však ešte pre grafickým spracovaním prechádzajú redakčnou úpravou (jazyková korektúra a pod.).

autorské pokyny