O nás

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis s otvoreným prístupom, zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Jednotlivé čísla prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.

Časopis vychádza ako dvojčíslo, v mesiacoch: jún a december.