Članky

Rok Čislo Članok
2020 4 DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities – nový projekt na vytěžování obsahu digitálních knihoven
2020 4 Vplyv teploty a relatívnej vlhkosti na vybrané médium CD-R
2020 4 Půda v Městské knihovně v Poličce
2020 4 Inovační kurzy pro knihovníky v ČR
2020 4 Změna technologie pro změnu role knihovníka
2020 4 Zmeny v skladbe povolaní v 21. storočí
2020 4 KOHA – prehľadný systém pre moderné knižnice
2020 4 Výsledky SEO analýzy vzorky svetových DSpace repozitárov
2020 4 Príhovor
2020 4 Alternatívne bibliometrické indikátory na Slovensku: čo odhalil výskum
2014 4 SVOP, spol. s r. o. – Súborný katalóg INFOGATE.SK
2014 4 7. ročník Konferencie o sivej literatúre a repozitároch
2014 4 Európska konferencia o informačnej gramotnosti (ECIL) – novšie prístupy a koncepcie
2014 4 Medzinárodná konferencia o informačnom správaní – ISIC 2014
2014 4 Brána k vedeckému poznaniu V
2014 4 Text and Data Mining – TDM (Hĺbková analýza dát) na IFLA 2014
2014 4 Žijeme digitalizáciou písomného dedičstva SNK napreduje s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív
2014 4 Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy
2014 4 Terminologický slovník – tezaurus – pre vedné oblasti zamerané na celulózo-papierenskú a drevospracujúcu problematiku
2014 4 Novinky ve vývoji katalogizačních standardů
2014 4 Ako môžu vydavatelia uspieť vo svete digitálneho obsahu? Pohľad cez medzníky historického vývoja technológií
2014 4 Zlepšení přístupnosti webového sídla prostřednictvím jeho mobilní verze
2014 4 Spôsoby prezerania a fixovania pohľadu na internetových stránkach
2014 4 Príhovor
2014 4 Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia
2014 4 Agile Development at the Czech National Library of Technology (NTK): A Case Study in the Launch of a Robust Online Research & Communications Tool
2015 1 Prvý E-shop s kompletnou ponukou akademickej literatúry
2020 3 Súčasnú knižnično-informačnú vedu reprezentuje aj viac ako sto hesiel
2020 3 Propagácia elektronických informačných zdrojov na UNIZA cez sociálne siete
2020 3 Jsem knihovník a rád bych se bavil o tom, co znamená knihovna propolečnost a ekonomiku
2020 3 Prečo potrebujeme Národnú stratégiu pre otvorenú vedu?
2020 3 KISK ONLINE – platforma otevřených univerzitních online kurzů informační gramotnosti a místo praxe začínajících tutorů
2020 3 Dimenzie informačnej gramotnosti v ére digitálneho prístupu k informáciám
2020 3 Trendy lokálneho SEO a vyhľadávania
2020 3 Aplikácia eye-trackingu vo výskume čítania
2020 3 Otázkou „Kde sú tie informácie, …?
2020 3 Výročie samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v kontexte rozvoja informačnej vedy na Slovensku
2020 2 ETIKA DIGITÁLNYCH INFORMÁCIÍ VO SVETLE SOCIÁLNYCH HODNÔT INFORMÁCIÍ / ETHICS OF DIGITAL INFORMATION IN THE LIGHT OF SOCIAL VALUES OF INFORMATION
2020 2 PREFEROVANÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ O VEDE A TECHNIKE / PREFERRED SOURCES OF INFORMATION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
2020 2 CRITICAL THINKING – THE MAIN KEY TO NEUTRALIZE FAKE NEWS