Redakcia

Tomáš Fiala       zodpovedný redaktor
Patrícia Šicková        redaktorka
Jakub Fázik       jazykový redaktor
Lenka Pincová       grafické spracovanie

Ľudmila Mikulášová   asistentka redakcie, administratívna agenda (predplatné a pod.)

 
Redakčná rada
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
predseda redakčnej rady
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava  
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. Slovenská technická univerzita, FIIT, Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, Bratislava  
     
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite  v Nitre  
PhDr. Daniela Birová Centrum vedecko-technických informácii SR, Bratislava  
Zuzana Helinsky zh consulting, Švédsko  
Mgr. Tomáš Fiala Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava  
     
prof. Ing. Milan Konvit, PhD. Ústav mediamatiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Univerzita Komenského v Bratislave  
Ústav mediamatiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Univerzita Komenského v Bratislave
 
PhDr. Richard Papík, PhD. Ústav bohemistiky a knihovníctva FPF, Slezká univerzita v Opave, Česká republika  
Mgr. Michal Sliacky Ústredná knižnica SAV, Bratislava  
Ing. Silvia Stasselová Univerzitná knižnica v Bratislave  
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave   
Mgr. Jana Šuchová, Phd. Slovenská národná galéria, Bratislava  
prof. PhDr. Jaroslav Šušol,PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave