Zásady ochrany osobných údajov

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice, v súvislosti so zabezpečením ochrany osobných údajov, rešpektuje podmienky stanovené Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), vydavateľom časopisu Ochrana súkromia

Samostatnú informáciu o účele a forme spracúvania osobných údajov redakciou obsahujú autorské pokyny.