Issue 3 - 4/2021

Česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získava reálne kontúry

  Vo veci rozvoja knihovníctva i profesie knihovníka idú spoločnou cestou. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Moravská zemská knižnica v Brne podpísali koncom...

Odteraz sú tu Knižnice pre Slovensko

Knižnice u nás samozrejme zohrávajú a majú zohrávať významnú rolu vo verejnom sektore. Vždy je však príležitosť ponúknuť nové služby, vždy je príležitosť profesijne sa...

TLIB 2022 / Kniha – jej premeny a perspektívy

“XXI. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib, ktorý sa bude venovať téme „Kniha – jej premeny a perspektívy“, sa uskutoční v dňoch 24....

Občianska veda ide aj na Slovensku. Zistite ako a staňte sa jej súčasťou

  Myslíte si, že len vedci môžu robiť vedu? Omyl! Vďaka projektom občianskej vedy môže priložiť ruku k dielu každý z nás. Stačí čas a chuť. Profesionáli, amatéri aj...

Library information services

BookPort – online knižnica na mieru

Dištančné vzdelávanie. Homeoffice. Online meeting. Lockdown. Pojmy, ktoré vládnu súčasnému svetu. Knižničný svet nevynímajúc. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako...

Interview

Projekt SANDI - rozhovor

Jedným zo zahraničných hostí tohtoročnej konferencie Knihovny současnosti bola i Tammy Westergard. Táto americká odborníčka, ako členka viacerých profesijných združení venuje...

Projects

Tvorivosť a počítačové zručnosti v knižniciach Slovenska

Článok približuje príklady dobrej praxe a prináša pár praktických návodov pre knižnice, ako inšpirovať, vyvolať radosť, úžas a nadšenie v kreatívnych priestoroch pre tvorbu,...

Projects

Predstavenie projektu partnerských knižníc CVTI SR

Spoločnosť sa rapídnou rýchlosťou transformuje v dôsledku 4. priemyselnej revolúcie, vplyvom klimatických zmien, posunom života ľudí do online prostredia či najnovšie pandémiou....

Projects

One Rights Clearance Documentation Tool to all

EODOPEN working group 6 (WG6) aims at designing and developing a Rights Clearance Documentation Tool (RCDT) to support librarians in managing copyrights and licencing processes. This work includes...

Projects

Medzinárodný projekt EODOPEN. Sprístupňujeme knihy a odborné periodiká občanom

Knižnice naprieč celou Európou čelia náročnej výzve vysporiadať sa s veľkým množstvom literatúry z 20. a 21. storočia, ktorá nebola digitalizovaná pre komplexnosť otázky autorských...

Information Literacy

Využití chatbotů v kurzu informační gramotnosti

Článek na příkladech tří chatbotů ukazuje, jakým způsobem je možné tyto dialogové systémy využít v informačním vzdělávání. Pracuje s nástrojem Snatchbot.me, který umožňuje...

digitálne knižnice
Digital Libraries

Digitální knihovny v České republice

Hlavním cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled o současné situaci v oblasti digitálních knihoven v České republice. Díky grantu vznikla Národní digitální knihovna. Digitalizaci...

Infomix

Zborník Knižničná a informačná veda 30

Informačná etika sa od 90. rokov 20. stor. rozvíja intenzívne v interdisciplinárnych súvislostiach s počítačovou etikou, mediálnou etikou, knihovníckou etikou aj etikou elektronickej a...

Information Behaviour

Možnosti riadenia infodémie Covidu-19

Článok sa zameriava na vybrané možnosti riadenia aktuálnej infodémie Covidu-19, ktorá súvisí so šírením ako pravdivých, tak aj nepravdivých informácií týkajúcich sa zdravia v čase...

Information Behaviour

Informační chování českých a slovenských studentů v období pandemie COVID-19

Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve vzájemné spolupráci s Katedrou knihovní a informační vědy Filozofické fakulty...

K 21 online warm-up
Events

Konferencia K21 online warm-up

KNIHA VE 21. STOLETÍ online warm-up (16. 2. 2022)  Organizátori podujatia KNIHA VE 21. STOROČÍ majú novinky. Prispôsobili sa aktuálnej situácii a chystajú “rozcvičku.” Zistite...

Anniversary

Čím sme sa stali za dvadsať rokov?

Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je plnohodnotnou súčasťou knižnično-informačnej vedy a praxe.Vďaka podpore vydavateľa, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI...

prof. Steinerová
Anniversary

K životnému jubileu prof. Jely Steinerovej

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. oslavuje tento rok v júli svoje jubileum. Preto by sme jej spolu s kolegami z Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity...