O MRTVÝCH WEBOVÝCH ZDROJÍCH. JAK IDENTIFIKOVAT A SLEDOVAT ZANIKLÝ WEBOVÝ OBSAH?

Dlhodobé uchovávanie

Webový archiv Národní knihovny ČR (Webarchiv) přes dvacet let sbírá, uchovává a zpřístupňuje bohemikální webové zdroje a zachycuje tak český web. Zabývá se nejen možnostmi, jak tento proměnlivý obsah co nejlépe zachytit, ale zároveň zkoumá, jak lze na mizející obsah metodologicky nahlížet. V rámci institucionálního výzkumu navrhnul automatizované řešení pro identifikaci a popis zaniklých webů – aplikaci Extinct Websites. Tento kurátorský nástroj je jedním z kroků, jak uchopit pojem mrtvý webový zdroj pro další praxi v oblasti archivace webu a pro monitorování mizející webové krajiny. V kontextu průzkumu této oblasti v zahraničních zdrojích představuje článek možnosti, jak k problematice zanikajícího webového obsahu přistupovat.

 

ilustračné foto: pixabay.com
Share: