Issue 3-4/2023

Citovanie

NOVÉ PRAVIDLÁ CITOVANIA PODĽA ISO 690 Z ROKU 2021

Príspevok reaguje na nové vydanie citačného štandardu ISO 690 z roku 2021, prevzatého do slovenského prostredia ako STN ISO 690 v roku 2022 v anglickom jazyku. Cieľom autoriek bolo...

Citačné registre

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ DATABÁZA ERIH PLUS A NÓRSKE ZOZNAMY?

Vedecká obec stále hľadá spôsoby, ktoré by umožnili spravodlivo hodnotiť výstupy rôznych vedných disciplín zohľadňujúc všetky ich špecifiká. Scientometrickými, striktne...

Dlhodobé uchovávanie

MOŽNOSTI KONVERZÍ PDF SOUBORŮ PRO POTŘEBY DLOUHODOBÉ ARCHIVACE ANEB S PDF/A NA VĚČNÉ ČASY?

V rámci přípravy na příjem povinného (či dobrovolného) výtisku elektronických publikací realizovala Národní knihovna ČR v roce 2022 na vzorku dat pilotní studii zaměřenou mimo jiné...

Dlhodobé uchovávanie

O MRTVÝCH WEBOVÝCH ZDROJÍCH. JAK IDENTIFIKOVAT A SLEDOVAT ZANIKLÝ WEBOVÝ OBSAH?

Webový archiv Národní knihovny ČR (Webarchiv) přes dvacet let sbírá, uchovává a zpřístupňuje bohemikální webové zdroje a zachycuje tak český web. Zabývá se nejen možnostmi, jak...

Interview

PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA PROF. ŠUŠOL BILANCUJE SVOJU VIAC AKO TRIDSAŤROČNÚ ODBORNÚ PRAX

Ešte ako študent Katedry knižničnej a informačnej vedy som sa často zamýšľal nad tým, akí sú moji pedagógovia a čo ich motivovalo študovať a venovať sa nášmu odboru. Zaujímalo ma,...

Dezinformácie

ŠÍRENIE DEZINFORMÁCIÍ A ORGANIZOVANÉ OVPLYVŇOVANIE VEREJNEJ MIENKY: TROLIE FARMY AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ A POLITICKEJ MANIPULÁCIE

Príspevok je zameraný na problematiku účelového ovplyvňovania verejnej mienky pomocou tzv. trolích fariem– organizovaných skupín ľudí realizujúcich dezinformačnú agendu na sociálnych...

Anniversary

K JUBILEU JAROSLAVA ŠUŠOLA: EMPATICKÝ KOMUNIKÁTOR, PEDAGÓG A MANAŽÉR

V novembri tohto roka sme si pripomenuli životné jubileum Jaroslava Šušola a reflektujeme jeho prínos do vedeckej, odbornej, pedagogickej aj manažérskej práce v informačnej vede na...

Knižnice pre Slovensko

ĎALŠÍ ROK S KONZORCIOM KNIŽNICE PRE SLOVENSKO

Už je to tretí rok, čo vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) začala aktívnu spoluprácu s verejnými knižnicami po celom Slovensku v rámci iniciatívy...

Novinky

INFORMAČNÉ INTERAKCIE 2023 – INFORMAČNÁ ETIKA, UMELÁ INTELIGENCIA A INFORMAČNÁ TVORIVOSŤ: SÚVISLOSTI A INTERAKCIE

V piatok 24. novembra 2023 sa na pôde Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil už 9. ročník konferencie so zahraničnou...

Novinky

CASLIN 2023: KNIŽNICE POZDRAVUJÚ UMELÚ INTELIGENCIU

V týždni 23. – 27. 20. 2023 sa v priestoroch Hotela Jezerka (Seč, Česká republika) uskutočnil 27. ročník česko-slovenského odborného seminára CASLIN – Czech and Slovak Library...

Novinky

JESENNÝ SEMINÁR AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC 2023 O OTVORENEJ VEDE

Vo štvrtok 23. 11. 2023 sa na pôde CVTI SR v Bratislave uskutočnil ďalší ročník tradičného jesenného seminára akademických knižníc, organizovaný sekciou akademických knižníc...