Výběr archivačních formátů pro povinný depozit e-publikací v ČR: EPUB a PDF

E-depozit

Výběr vhodných archivačních formátů je jedním ze základních předpokladů pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů. Národní knihovna ČR se dlouhodobě připravuje pro příjem povinného (či dobrovolného) výtisku textových dokumentů, vydaných v elektronické podobě.

Součástí přípravných prací bylo zmapování českého trhu z pohledu struktury využívaných souborových formátů, zhodnocení těchto formátů z pohledu dlouhodobé archivace a určení vhodných nástrojů pro jejich přesnou identifikaci, charakterizaci (extrakci technických metadat) a validaci. U formátů, které jsou na trhu větší měrou zastoupeny, avšak nejsou vhodné pro dlouhodobou archivaci (zejména obecné verze formátu PDF), byly na vzorku dat ověřeny možnosti konverze do archivačních formátů PDF/A.

 

foto: pexels.com
Share: