Issue 1-2/2022

Open access, open science

Otevírání dat Národní knihovny ČR – současný stav a výhled do budoucna

V moderním knihovnictví se setkáváme s řadou termínů, jejichž součástí je adjektivum otevřený (v angličtině open), ať už je to otevřený přístup (open access), software s...

Library information systems

PerMonik jako nástroj pro evidenci periodik a jeho využití při průzkumu regionálních mutací Československého sportu v Severočeské vědecké knihovně

Následující článek se pokusí šířeji nastínit problematiku výzkumu a zpracování regionálních mutací rozsáhlých periodických titulů v knihovnách s konzervační povinností a...

Interview

O ZANGAŽOVANOSTI, SPOLUPRÁCI AJ PLÁNOCH S VÍTOM RICHTEROM

Na sklonku roku 2021 prezentoval PhDr. Vít Richter, riaditeľ Knihovnického institutu NKČR, príspevok s názvom Zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Podal v ňom situačnú správu o...

Education & Practice

Vnímání vzdělávání v tématu sociálního inženýrství ve společnosti Avast

Článek vychází z bakalářské práce s názvem Vnímání vzdělávání v tématu sociálního inženýrství ve společnosti Avast, jejíž cílem je popsat a základně analyzovat...

Education & Practice

Studium technických oborů ze strany žen

Stále se ve společnosti setkáváme s nevyrovnaností zastoupení pohlaví na technických oborech, kde dominují zejména muži. V dnešní době počet studentek technických oborů pozvolna...

E-depozit

Výběr archivačních formátů pro povinný depozit e-publikací v ČR: EPUB a PDF

Výběr vhodných archivačních formátů je jedním ze základních předpokladů pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů. Národní knihovna ČR se dlouhodobě připravuje pro příjem...

Informačná a digitálna gramotnosť

Digitálna gramotnosť, technologické zázemie detí a ich vplyv na vnímanie rizík digitálneho prostredia

Internet je platformou, ktorá poskytuje jednoduchý a rýchly prístup k informáciám rôznorodého charakteru. Práve schopnosť efektívneho vyrovnávania sa s množstvom informácií a...

Informačná a digitálna gramotnosť

Mladí ľudia, informácie a informačné vzdelávanie – vybrané výsledky prieskumu

Príspevok predstavuje vybrané výsledky prieskumu informačnej gramotnosti a informačného správania mládeže na Slovensku (PIGIS), ktorý prebehol v októbri 2021 z iniciatívy Slovenskej...