Vnímání vzdělávání v tématu sociálního inženýrství ve společnosti Avast

Education & Practice

Článek vychází z bakalářské práce s názvem Vnímání vzdělávání v tématu sociálního inženýrství ve společnosti Avast, jejíž cílem je popsat a základně analyzovat problematiku sociálního inženýrství a postoj k ní ve společnosti Avast, v souvislosti s edukací veřejnosti. Článek se věnuje sociálnímu inženýrství a častým podvodným praktikám, jakožto i jeho vývoji v souvislosti s pandemií Covid-19. Zaměřuje se pak na význam edukace veřejnosti v oblasti sociálního inženýrství a podrobněji rozebírá ohrožené věkové skupiny a edukaci na toto téma ve školství.

Z případové studie společnosti Avast Software se zabývá jejím postojem ke vzdělávání veřejnosti v oblasti sociálního inženýrství a rozebírá její jednotlivé iniciativy v tomto směru, tedy internetové blogy, interaktivní webovou hru Avast Phishing Game a zejména pak největší vzdělávací projekt Nadace Avast – Buď safe online. Volně dostupné informace a data k případové studii jsou doplněné dvěma rozhovory se zaměstnanci společnosti Avast, kteří mají vzdělávací projekty na starost.

foto: pexels.com

Share: