ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR A ODBORNÍK SO SRDCOM

Interview

Ak sa retrospektívne pozrieme na časy nedávno minulé, zistíme, že z aktívneho odborného obzoru vypadlo niekoľko knihovníckych osobností, ktoré formovali a udávali tempo v posledných dekádach slovenského knihovníctva.
Jedným z nich je aj Ing. Alojz Androvič, CSc., ktorý tento rok oslávil 75-ročné jubileum. Androvič dlhé roky technologicky viedol SlTK (Slovenskú technickú knižnicu) a neskôr vo funkcií riaditeľa sekcie automatizácie a integrácie pokračoval v bratislavskej Univerzitnej knižnici.

Počas svojho aktívneho pôsobenia realizoval množstvo úspešných národných a medzinárodných projektov, zaviedol do knižníc množstvo inovácií súvisiacich s výpočtovou technikou a zriadil niekoľko odborov, ktoré fungujú do dnes. Ak by sme veľkosť manažéra a technologického lídra mali merať tým, koľko urobil pre svoju inštitúciu, zamestnancov, spoločnosť či pre odbornú komunitu, Androvič by obsadil určite vysokú priečku. Po rokoch Vám v tomto čísle prinášame rozhovor s Ing. Alojzom Androvičom, CSc.

foto: CVTI SR

 

 

 

Share: