Issue 3 - 4/2022

Novinky

JESENNÝ SEMINÁR AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC 2022

Dňa 1. 12. 2022 sa na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnil jesenný seminár akademických knižníc s tematickým zameraním na inovácie...

Novinky

KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. VRANOV NAD TOPĽOU 2022

Úloha verejných knižníc sa v súčasnom svete mení. Knižnice už nie sú iba miestom požičiavania kníh, ale plnia aj širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú...

Novinky

CVTI SR HOSTILO MEDZINÁRODNÚ VEDECKO-ODBORNÚ KONFERENCIU INFORMAČNÉ INTERAKCIE

Po trojročnej pandemickej prestávke sa v dňoch 20. a 21. októbra 2022 opäť konala medzinárodná konferencia Informačné interakcie. Na jej organizácii sa spolu s Katedrou knižničnej a...

Novinky

CASLIN 2022

  V  dňoch 19. – 23. septembra 2022 sa v priestoroch Residence Hotel & Club Donovaly uskutočnil 26. ročník medzinárodného česko-slovenského seminára CASLIN (Czech and Slovak...

Novinky

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ILIDE (INNOVATIVE LIBRARY IN DIGITAL ERA)

  Začiatkom septembra sa v horskom prostredí nízkotatranskej Demänovskej doliny už po 23. raz uskutočnila konferencia Ilide (Inovative Library in Digital Era). Podujatie bolo organizované...

Novinky

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA DESIGN INFORMAČNÍCH SLUŽEB MŮŽETE STUDOVAT ČISTĚ ONLINE

Presne pred rokom sme v časopise ITLib. Informačné technológie a knižnice predstavili projekt Partnerské knižnice, ktorý vznikol ako reakcia na výzvy súčasnej digitálnej éry a...

Novinky

KONZORCIUM KNIŽNICE PRE SLOVENSKO ALEBO ČO NOVÉ V PROJEKTE PARTNERSKÉ KNIŽNICE

Presne pred rokom sme v časopise ITLib. Informačné technológie a knižnice predstavili projekt Partnerské knižnice, ktorý vznikol ako reakcia na výzvy súčasnej digitálnej éry a...

Digital content

OBCHODNE NEDOSTUPNÉ DIELA NA SLOVENSKU

Článok sa zameriava na problematiku evidencie obchodne nedostupných diel v správe Slovenskej národnej knižnice v zmysle novelizovaného Autorského zákona a európskej legislatívy. Výsledky...

Digital content

ARCHÍV DIGITÁLNYCH PRAMEŇOV V ROKU 2022

Archivácia digitálnych dokumentov, webu a jeho neustále sa meniaceho obsahu má v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu z hľadiska uchovania nehmotného kultúrneho dedičstva pre ďalšie...

Informačný audit

METODY INFORMAČNÍHO AUDITU

Článek se zaměřuje na metody využitelné v rámci informačního auditu. Jedná se o přehled a návrhy vhodných aplikací metod ze sociologie, strategického řízení, kreativních technik...

Information Literacy

ŠÍRENIE A VPLYV FAKE NEWS V ČASE PANDÉMIE COVID-19

Neodkladnosť riešenia problémov so šírením nepravdivých informácií sa začala rapídne zvyšovať začiatkom pandemickej krízy a neskorším obdobím parlamentných volieb na Slovensku v...

Collections preservation

TECHNIKY DEZINFEKCIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Knižné väzby, ktoré sú prevažujúce v knižničných fondoch, často zastúpené aj v umelecko-historických zbierkach, môžu byť kontaminované rôznymi mikroorganizmami. Preto je často...

Informačná etika

DELFSKÁ ŠTÚDIA O INFORMAČNEJ ETIKE: VÝSLEDKY ANALÝZ DISKURZU

V príspevku sú predstavené výsledky analýz diskurzu vybraných expertov zo SR a ČR v rámci Delfskej štúdie o informačnej etike. Štúdia je súčasťou širšieho projektu zameraného na...

Interview

ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR A ODBORNÍK SO SRDCOM

Ak sa retrospektívne pozrieme na časy nedávno minulé, zistíme, že z aktívneho odborného obzoru vypadlo niekoľko knihovníckych osobností, ktoré formovali a udávali tempo v posledných...

Digital content

MOŽNOSTI ZÁPISU TECHNICKÝCH METADÁT DIGITÁLNYCH OBJEKTOV A VYTVORENIE VLASTNEJ METADÁTOVEJ SCHÉMY PRE ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE

Technické metadáta slúžia k zaznamenávaniu technických vlastností digitálnych objektov a umožňujú spolu s ďalšími typmi metadát uchovávať, ochraňovať a spravovať archivované...