Tvorivosť a počítačové zručnosti v knižniciach Slovenska

Projects

Článok približuje príklady dobrej praxe a prináša pár praktických návodov pre knižnice, ako inšpirovať, vyvolať radosť, úžas a nadšenie v kreatívnych priestoroch pre tvorbu, získavanie nových informácií a príležitostí vzdelávania sa pre všetky generácie. A takým spôsobom, ktorý v harmónii rozvíja sily a schopnosti mysle – intelektuálne sily; schopnosti srdca – morálne vlastnosti, sebahodnotu, prácu v kolektíve a schopnosti rúk – praktické zručnosti.

ilustračné foto: pexels.com

Share: