Studium technických oborů ze strany žen

Education & Practice

Stále se ve společnosti setkáváme s nevyrovnaností zastoupení pohlaví na technických oborech, kde dominují zejména muži. V dnešní době počet studentek technických oborů pozvolna narůstá oproti letem minulým a předsudky, že technika je záležitost pouze mužů, se v podvědomí společnosti začínají postupně vytrácet. Studentek techniky je však stále menšina. Vysoké školy si tento nedostatek uvědomují a zakládají atraktivní, zajímavé a lukrativní technické obory, které by dívky mohly zaujmout. Z těchto důvodů byla vytvořena bakalářská práce Studium technických oborů ze strany žen, zaměřující se na tuto problematiku.

 

Přínos práce tkví v odhalení reálných problémů studentek technických oborů, díky kterým můžeme budoucím adeptkám poskytnout lepší podmínky pro vstup do techniky a napomoci tak vyrovnanosti nejen na školách, ale také na samotném pracovním trhu. Práce si neklade za cíl utvořit rozsáhlý obrázek o problematice, spíše se snaží poukázat na určité nedostatky, které by bylo potřeba odstranit a umožnit tak snadnější vstup žen do techniky. Podstatou práce je taktéž zajistit pochopení, jak studentky vnímají studium technických oborů a co je dle nich největší problém při volbě studia techniky.

foto: pexels.com
Share: