SPOMIENKA NA PROFESORA ŠTEFANA KIMLIČKU – NEDOŽITÝCH 80 ROKOV VIZIONÁRA SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA

Spomíname

V novembri 2023 si pripomenieme 80 rokov od narodenia významnej osobnosti slovenskej a československej knižnično-informačnej teórie i praxe, profesora Ing. Štefana Kimličku, CSc. Odborníka, ktorý zásadným spôsobom prispel k rozvoju disciplíny teoretickým i aplikačným výskumom v druhej polovici 20. storočia a zasadil sa o úspešné nastavenie prechodu knižnično-informačného sektora na Slovensku do éry počítačov a digitálnej komunikácie.

Profesor Štefan Kimlička nás opustil po ťažkej chorobe 25. 11. 2006 vo veku 63 rokov. Napriek tomu veríme, že jeho intelektuálna stopa je vo fungovaní KKIV citeľná a čitateľná aj po rokoch.

 

Share: