Issue špeciál/2023

Interview

ŠPECIFIKÁ OTVORENEJ VEDY V KONTEXTE NOVÝCH PRÍSTUPOV VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE. AKÚ ROLU BUDE MAŤ UMELÁ INTELIGENCIA V PUBLIKAČNOM PROCESE ?

Komplex otvorenej vedy a všetkých jej oblastí už niekoľko rokov píše vzrušujúci príbeh, na ktorom máme všetci možnosť participovať, či už prostredníctvom čoraz viac populárnejšej...

Digitálne humanitné vedy

DIGITÁLNÍ STORYMAPS V KONTEXTU MAPOVÁNÍ SVĚTA

Studie zkoumá v širokém časovém horizontu od 16. do 21. století žánr topografie, který akcentuje prostor, a souvislosti mezi jeho literárními útvary. Jde o tradiční topografické,...

Digitálne humanitné vedy

LETNÁ ŠKOLA DIGITAL HUMANITIES NA OXFORDSKEJ UNIVERZITE

Dolovanie v textoch (text mining), digitálne archívy a zbierky, programovací jazyk Python, 3D modelovanie alebo vizualizácia dát patria k oblastiam, ktoré sa postupne udomácňujú aj vo...

Spomíname

SPOMIENKA NA PROFESORA ŠTEFANA KIMLIČKU – NEDOŽITÝCH 80 ROKOV VIZIONÁRA SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA

V novembri 2023 si pripomenieme 80 rokov od narodenia významnej osobnosti slovenskej a československej knižnično-informačnej teórie i praxe, profesora Ing. Štefana Kimličku, CSc....

Open Science

RETRAKCIE VO VEDECKOM PUBLIKOVANÍ

Systém vedeckého publikovania obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré bránia preniknutiu nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií do vedeckého záznamu. Napriek poctivo vykonanému...

Open Science

PAPERMILL – TOVÁREŇ NA ČLÁNKY ALEBO AUTORSTVO NA PREDAJ!

Paper mills (továrne na články) je relatívne nový typ vedeckého podvodu. Môžu nimi byť formálne spoločnosti, individuálni jednotlivci alebo ich sieť, alebo iné zoskupenia. Za poplatok...

Open Science

OTVORENE PRÍSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE VO VEDECKEJ KOMUNIKÁCII: DOSTUPNOSŤ, CITOVANOSŤ, VYUŽÍVANIE

Otvorený prístup ako fundamentálna súčasť širšie chápanej otvorenej vedy v súčasnosti predstavuje zásadný faktor ovplyvňujúci podmienky a vývoj vedeckej komunikácie. Podľa...