ŠÍRENIE DEZINFORMÁCIÍ A ORGANIZOVANÉ OVPLYVŇOVANIE VEREJNEJ MIENKY: TROLIE FARMY AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ A POLITICKEJ MANIPULÁCIE

Dezinformácie

Príspevok je zameraný na problematiku účelového ovplyvňovania verejnej mienky pomocou tzv. trolích fariem– organizovaných skupín ľudí realizujúcich dezinformačnú agendu na sociálnych sieťach. Článok poukazuje na úlohu týchto organizovaných celkov v šírení dezinformácií a propagandy a na ich účinky na sociálne a politické prostredie. Analyzuje ich úlohu pri manipulácii verejnej mienky a pri ovplyvňovaní politických procesov vo svete, konkrétne na Ukrajine, v USA, Francúzsku, Veľkej Británii, Indii, Brazílii a na Slovensku. Článok okrem iného rozoberá aj dôsledky tejto problematiky pre demokraciu, politický diskurz a spoločnosť ako celok vrátane polarizácie spoločnosti, narúšania politických procesov, oslabovania dôvery v inštitúcie a vytvárania konfliktov.

ilustračná foto: pixabay.com
Share: