PRVNÍ ROK S ONLINE VZDĚLÁVÁNÍM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE

Inovatívne technológie a služby v knižniciachonline education
foto: pexels.com
foto: pexels.com

Vzdělávání obecně utrpělo za posledních dvanáct měsíců nepřeberné množství restrikcí, omezení a změn. Nebylo vůbec jednoduché, a stále není, vypořádávat se s  pandemickými nařízeními, která napříč všemi spektry ovlivňují naši společnost. Nejinak tomu bylo i ohledně interního vzdělávání pracovníků na půdě Městské knihovny v Praze.

Článek v první části probírá změnu náhledu na firemní vzdělávání a s tím spojené odlišné přístupy, témata a aktivity. Druhá část textu se zaměřuje na jednotlivá systémová prostředí, která Městská knihovna v Praze během minulého roku vyzkoušela a jaké byly její zkušenosti s jednotlivými nástroji. V závěrečné části přichází zamyšlení a možná vize do budoucna, jakým směrem a proč se bude firemní vzdělávání zaměstnanců knihoven
posouvat.

Share: