Issue 1 - 2/2021

SKIP logo
Infomix

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021

Aj tento sa koná tradičná konferencia spájajúce archivárov, knihovníkov, múzejníkov a ďalších odborných informačných pracovníkov na podujatí Archivy, knihovny, muzea v digitálním...

From abroad

Ocenenie najlepších knižníc v Českej republike za rok 2021

Národná knižnica Českej republiky aktuálne (14. 10. 2021) informovala o tých najlepších českých knižniciach tohto roku. Ministerstvo kultúry ČR udeľovalo ocenenie – Knihovna roku...

ilustračné foto: pexels.com
Inovatívne technológie a služby v knižniciach

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE DO TECHNOLÓGIÍ SA PREJAVÍ V PODOBE SPOKOJNÝCH POUŽÍVATEĽOV

foto: pexels.com Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej ako ŠVK v Prešove) je jednou z dynamicky sa rozvíjajúcich knižníc na Slovensku, ktorá sa snaží aplikovať nové technológie v...

foto: pexels.com
Inovatívne technológie a služby v knižniciach

PRVNÍ ROK S ONLINE VZDĚLÁVÁNÍM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE

foto: pexels.com Vzdělávání obecně utrpělo za posledních dvanáct měsíců nepřeberné množství restrikcí, omezení a změn. Nebylo vůbec jednoduché, a stále není, vypořádávat se...

foto: pexels.com
Digital content

PROBLÉMY INFODÉMIE V KONTEXTE PANDÉMIE COVID-19

foto: pexels.com Článok je tematicky zameraný na problematiku „infodémie“, ktorá predstavuje masívne šírenie pravdivých aj nepravdivých informácií. V súčasnosti sa vo významnej...

Digital content

UČEBNICE VO FORMÁTE PDF – NOVINKA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa snaží každý rok vylepšovať služby digitálnej knižnice, ktorá funguje na webovej stránke www.skn.sk od roku 2006....

Digital content

RÁKÓCZI THEMATIC DIGITAL ARCHIVE AT THE NATIONAL SZÉCHÉNYI LIBRARY

In this article a new project is being presented from the National Széchényi Library about the Rákóczi Archive. In a project framework in 2019 by  developing a demo app we could demonstrate...

foto: pexels.com
Digital content

BUILDING TAXONOMIES ON THE BASE OF VOCABULARY IN REAL USE IN THE SYSTEM, LEOPOLDINA.PL USE CASE

foto: pexels.com Taxonomies are attempts of ordering world in semantic field. They are also a useful tool of knowledge organization, facilitating domain information retrieval. Taxonomy or thesauri...

foto: pexels.com
Digital content

LEOPOLDINA ONLINE – IN SITE DIGITAL CONTENT AGGREGATING SERVICE

foto: pexels.com Increasing amount of digitised content is a very promising fact. It promises a wide and easy access to digitised pictures of valuable content and artefacts. But reality shows us it...

Vyhľadávanie informácií

PROBLÉMY VYHĽADÁVANIA INFORMÁCIÍ V KONTEXTE SÚKROMIA

Techniky zberu, monitorovania a analýzy dát o dotazoch a používateľoch prieskumových strojov sa stali zdrojom množstva opodstatnených obáv spojených s bezpečnosťou, súkromím a ochranou...

Vyhľadávanie informácií

POROVNANIE NÁSTROJOV VIZUÁLNEHO VYHĽADÁVANIA

Naše vnímanie je založené na preferencii vizuálnych podnetov. Spolu s možnosťami smartfónov sa vyvíjajú aj technológie umelej inteligencie, vďaka ktorým sa nástroje vizuálneho...

Open access, open science

VIAC AKO 10 ROKOV S PROJEKTOM OPENAIRE

OpenAIRE je od roku 2008 pevnou súčasťou európskej siete otvorenej vedy, ktorého partnerom je od začiatku aj Slovensko. Sieť sa skladá z 34 NOAD (National Open Access Desk), ktoré podporujú...

Open access, open science

OPEN SCIENCE, TÉMA, KTERÉ HÝBE SOUČASNOU VĚDNÍ POLITIKOU

Open Science je společný název pro mnoho nových postupů, které příchodem internetu, rozvojem digitální technologie mění dosavadní způsob, jak se vědecký výzkum dělá, komunikuje a...