PROBLÉMY VYHĽADÁVANIA INFORMÁCIÍ V KONTEXTE SÚKROMIA

Vyhľadávanie informáciívyhľadávanie informácií

Techniky zberu, monitorovania a analýzy dát o dotazoch a používateľoch prieskumových strojov sa stali zdrojom množstva opodstatnených obáv spojených s bezpečnosťou, súkromím a ochranou osobných údajov. Praktiky bežných prieskumových strojov generujú problémy ako filtračné bubliny, cielenie reklamy, ale aj potenciálne riziko úniku dát o vyhľadávaní. Článok objasňuje konkrétne techniky anonymizácie dát spolu s  dostupnými riešeniami na úrovniach od operačného systému po  špecializované aplikačné riešenia.

Samostane sa venujeme charakteristike vybraných anonymných a súkromných prieskumových strojov  predstavujúcim alternatívu voči bežným vyhľadávačom, ktoré často stavajú svoje monetizačné modely na zdieľaní a predaji používateľských dát tretím stranám.

Share: