PROBLÉMY INFODÉMIE V KONTEXTE PANDÉMIE COVID-19

Digital contentinfodémiapandémia
foto: pexels.com
foto: pexels.com

Článok je tematicky zameraný na problematiku „infodémie“, ktorá predstavuje masívne šírenie pravdivých aj nepravdivých informácií. V súčasnosti sa vo významnej miere spája s novým koronavírusom, ktorý spôsobil svetovú pandémiu. Táto „epidémia informácií“ sťažuje ľuďom orientáciu v hodnoverných zdrojoch aj rozhodovanie, ktoré z nich vychádza. Ako vírus, tak aj nepravdivé a neoverené informácie, ktoré sa k nemu viažu, môžu byť rovnakou hrozbou pre zdravie, život a fungovanie človeka v spoločnosti. V tomto príspevku sú v stručnosti opísané niektoré aspekty problematiky infodémie: predmet, t. j. rôzne typy a formy nepravdivých a neoverených informácií a jej dopady na ľudí.

Zároveň sú uvádzané konkrétne príklady a prípady, ktoré ilustrujú rozsiahlosť tejto problematiky. Cieľom článku je vymedziť pojem infodémia, priblížiť jej základné charakteristiky a problémy v kontexte pandémie COVID-19.

Share: