PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA PROF. ŠUŠOL BILANCUJE SVOJU VIAC AKO TRIDSAŤROČNÚ ODBORNÚ PRAX

Interview

Ešte ako študent Katedry knižničnej a informačnej vedy som sa často zamýšľal nad tým, akí sú moji pedagógovia a čo ich motivovalo študovať a venovať sa nášmu odboru. Zaujímalo ma, kto a akým spôsobom ich ovplyvnil pri výbere témy ich diplomovej práce natoľko, že sa rozhodli svoj osud na desaťročia spečatiť s naším odborom. Našich pedagógov poznáme hlavne ako odborníkov a vedcov, no menej vieme o ich profesijných životných príbehoch, v ktorých sme sa, ako ich absolventi, na istý čas s vďakou ocitli aj my.

Dnes, po dvoch dekádach, som ako zodpovedný redaktor časopisu ITlib dostal príležitosť vrátiť sa k týmto nezodpovedaným otázkam a uzavrieť kruh, čím som, verím, uspokojil nielen svoju zvedavosť. Významnosť našich pedagógov spočíva nielen v ich odbornosti, ale aj v schopnosti prenášať svoje nadšenie pre knižnično-informačnú vedu na ďalšie generácie, s ktorými sa potom stretávame v praxi.

 

ilustračná foto: CVTI SR
Share: