Možnosti riadenia infodémie Covidu-19

Information Behaviour

Článok sa zameriava na vybrané možnosti riadenia aktuálnej infodémie Covidu-19, ktorá súvisí so šírením ako pravdivých, tak aj nepravdivých informácií týkajúcich sa zdravia v čase pandémie Covidu-19. Pretože infodémia môže mať vážne dopady na fyzické a psychické zdravie človeka, je nevyhnutné hľadať efektívne riešenia danej situácie. Článok spočiatku približuje špecifiká a problémy, ktoré súvisia s infodémiou a jej riadením. Následne je pozornosť venovaná trom oblastiam manažmentu infodémie: vzdelávaniu a gramotnosti, komunikácii a monitorovaniu informácií na internete. Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad niektorých možností riadenia infodémie, ktoré sú diskutované v zahraničí a zároveň tak môže byť inšpiráciou aj pre autority, organizácie,  inštitúcie a taktiež aj jednotlivcov v našich zemepisných šírkach.

ilustračné foto: pexels.com

Share: