METODY INFORMAČNÍHO AUDITU

Informačný audit

Článek se zaměřuje na metody využitelné v rámci informačního auditu. Jedná se o přehled a návrhy vhodných aplikací metod ze sociologie, strategického řízení, kreativních technik práce s informacemi a dalších oblastí.

Po úvodu, ve kterém je s přihlédnutím ke specifikům informačního auditu zdůrazněno rozlišení mezi metodologií, metodikou a metodami, a zvoleno převažující teoretické východisko, navazuje rozdělení jednotlivých metod podle fází informačního auditu, a to včetně otázek, které takto zvolené metody mohou pomoci zodpovědět. Článek volně navazuje na dříve publikovaný text 5 P informačního auditu (Dombrovská 2017b).

 

ilustračné foto: pexels.com
Share: