Medzinárodný projekt EODOPEN. Sprístupňujeme knihy a odborné periodiká občanom

Projects

Knižnice naprieč celou Európou čelia náročnej výzve vysporiadať sa s veľkým množstvom literatúry z 20. a 21. storočia, ktorá nebola digitalizovaná pre komplexnosť otázky autorských práv a copyrightu. Tieto obchodne nedostupné diela sú pre verejnosť prístupné len v knižniciach v tradičnej forme, no v čase masívnej digitalizácie je to nepostačujúce. Zámerom európskeho projektu EODOPEN (eBooks-On Demand-Network Opening Publications for European Netizens), ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa, je sprístupniť 15 000 digitálne nedostupných kníh z 20. a 21. storočia. CVTI SR je jedným z 15 partnerov projektu, v ktorom participuje 11 európskych krajín: Rakúsko, Estónsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Nemecko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Slovinsko a Litva.

Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny eur. Projekt začal 1. 11. 2019 a predpokladaný záver je 30. 4. 2024.

ilustračné foto: pexels.com

Share: