LETNÁ ŠKOLA DIGITAL HUMANITIES NA OXFORDSKEJ UNIVERZITE

Digitálne humanitné vedy

Dolovanie v textoch (text mining), digitálne archívy a zbierky, programovací jazyk Python, 3D modelovanie alebo vizualizácia dát patria k oblastiam, ktoré sa postupne udomácňujú aj vo viacerých humanitných vedách. Tieto aj iné postupy sa začínajú čoraz častejšie uplatňovať v rámci využívania digitálnych technológií v humanitných odboroch, čo prináša nové a efektívne možnosti výskumu a jeho prezentácie.

Využívaniu digitálnych technológií v humanitných vedách sa venuje oblasť Digital Humanities (ďalej ako DH), ktorá sa v slovenčine prekladá ako digitálne humanitné vedy.

foto: Dávid Baranko
Share: