KOMPARATIVNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU EODOPEN

Digital Libraries

Účel, metoda, výsledky, doporučení. Cílem prvního textu je najít napříč vybranými digitálními knihovnami možnosti a funkcionality, které by mohly přispět k rozvoji systému digitální knihovny Kramerius, která je jádrem společného portálu EODOPEN.
Metoda. Zvolena byla forma komparativní analýzy jako přístup, který spočívá v systematickém porovnávání dvou nebo více subjektů za účelem identifikace jejich podobností a rozdílů. Porovnávány byly 4 různé digitální knihovny zapojené pro projektu EODOPEN, a to z hlediska vyhledávání dokumentů a práce s nimi.

 

ilustračné foto: pixabay.com

Share: