Issue špeciál 2/2023

Interview

IMPLEMENTÁCIA UMELEJ INTELIGENCIE AKO ODPOVEĎ NA NOVÉ VÝZVY INOVATÍVNYCH DIGITÁLNYCH SLUŽIEB KNIŽNÍC

České a slovenské knižnice v priebehu posledných dvoch dekád úspešne zvládli procesy digitalizácie, sprístupňovania a dlhodobej archivácie. V súčasnosti sa ocitáme v ére veľkého...

Metadáta

DOPORUČOVÁNÍ PODOBNÝCH DOKUMENTŮ NA PORTÁLU KNIHOVNY.CZ POMOCÍ NÁSTROJE BIBLIOLINKER

Tento článek popisuje fungování nástroje Bibliolinker, určeného ke shlukování bibliografických záznamů dle podobnosti na portálu Knihovny.cz. Výstupy Bibliolinkeru se na portálu...

Otvorené dáta

VYUŽITÍ PROPOJENÝCH DAT V PORTÁLU KNIHOVNY.CZ

Článek se věnuje praktickému popisu využití propojených dat převzatých z Wikidata.org k rozšíření informací o osobách a knihovnách prezentovaných na portále Knihovny.cz. Popisuje...

Digitálne repozitáre

POKLADNICE ČESKÉ LEXIKOGRAFICKÉ TRADICE

Článek popisuje projekt na vytvoření úložiště moderních i historických českých slovníků, které bude obsahovat (budou-li k dispozici) bibliografické údaje, metadata, digitalizáty a...

Digital Libraries

KOMPARATIVNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU EODOPEN

Účel, metoda, výsledky, doporučení. Cílem prvního textu je najít napříč vybranými digitálními knihovnami možnosti a funkcionality, které by mohly přispět k rozvoji systému...

Digitalization

STANDARDY PRO ZACHYCENÍ VÝSLEDKŮ ROZPOZNÁNÍ TEXTU

Článek se zaměřuje na standardy pro ukládání výsledků rozpoznání tištěného (OCR), popř. rukopisného (HTR) textu. Srovnává několik aktuálně používaných formátů na bázi...

Digitalization

OPTIMALIZACE PROCESU DIGITALIZACE

Účel, design/metodologie/přístup, výsledky, originalita/hodnota. První článek se zaměřuje na analýzu a optimalizaci procesu digitalizace dokumentů v Moravské zemské knihovně. Cílem...

Digitálne humanitné vedy

PROPOJENÍ NELINEÁRNÍHO INTERAKTIVNÍHO VYPRÁVĚNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A TVORBY VIRTUÁLNÍCH SBÍREK V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ: ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU „HUMANITNÍ VĚDY DOKOŘÁN“

V rámci spolupráce mezi Katedrou informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity a Moravskou zemskou knihovnou byl v uplynulých dvou letech realizován projekt „Humanitní vědy...