Informační chování českých a slovenských studentů v období pandemie COVID-19

Information Behaviour

Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve vzájemné spolupráci s Katedrou knihovní a informační vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě uskutečnili srovnávací výzkum informačního chování vysokoškolských studentů v čase pandemie a lockdownů. Sběr českých dat byl umožněn v rámci interní studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě (SGS/2/2021), a to formou online dotazníků s otevřenými otázkami s důrazem na vlastní sebereflexe respondentů, sběr dat na Slovensku byl podpořen Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základě smlouvy APVV-19-0074.

 

Srovnání výsledků ukazuje, že zkušeností studentů z různých zemí jsou navzdory upravené metodě, časovému odstupu a různé míře záběru respondentů velmi podobné a poukazují především na nároky, limity, ale také otevřené možnosti online vzdělávání.

ilustračné foto: pexels.com

Share: