Etické problémy organizácie a reprezentácie poznania: najvýznamnejšie medzníky a výskumy

Information Science

Prognózy výskumných trendov v knižničnej a informačnej vede predpokladajú, že etika a informačná bezpečnosť budú patriť medzi kľúčové témy, ktorým sa v najbližšom desaťročí bude venovať veľmi intenzívna pozornosť. Štúdia sa venuje etickým hodnotám a etickým problémom organizácie poznania, ktoré majú vplyv na reprezentáciu zdrojov a prístup k informáciám.

Informuje o významných medzníkoch etiky organizácie poznania v knižničnej a informačnej vede a prináša výsledky doterajších najvplyvnejších výskumov v tejto oblasti. Vymedzuje najdiskutovanejšie témy etiky organizácie a reprezentácie poznania a zaoberá sa niektorými aktuálnymi etickými princípmi správy zbierok.

ilustračné foto: pexels.com

 

Share: