Issue špeciál/2022

Inovatívne technológie a služby v knižniciach

Technológie, humanita a kreativita v knižniciach Slovenska

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje prostredníctvom svojej kreatívnej dielne Fablab viaceré vzdelávacie, ale zároveň kreatívne a inovatívne aktivity. Tak deti,...

Inovatívne technológie a služby v knižniciach

Nový produkčný FabLab CVTI SR na Slovenskej technickej univerzite

Činnosť dielne FabLab sa v roku 2022 rozšírila o nové pôsobisko v centre mesta. Tvorivá, produkčná a edukačná činnosť pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia sa...

Library information systems

Hľadáte moderný knižničný systém? Skúste KIS KOHA

  V súčasnej dobe sa mnohé knižnice zamýšľajú ako ďalej s knižnično-informačným systémom. Zvoliť si cestu open-source alebo komerčného systému? V článku predstavujeme jeden z...

Information Science

Etické problémy organizácie a reprezentácie poznania: najvýznamnejšie medzníky a výskumy

Prognózy výskumných trendov v knižničnej a informačnej vede predpokladajú, že etika a informačná bezpečnosť budú patriť medzi kľúčové témy, ktorým sa v najbližšom desaťročí...

Open access, open science

Zoznámenie s občianskou vedou

Občianska veda približuje vedu ľuďom a ľudí vede. Aktívne zapája verejnosť do výskumu prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú s vedcami na riešení vedeckých otázok,...

Open access, open science

Otvorený prístup a jeho vplyv na využívanie informačných zdrojov

Otvorený prístup je jedným z aktuálnych trendov rozvoja vedeckej komunikácie. Jeho cieľom je poskytnúť bezplatný a neobmedzený prístup k výsledkom vedeckého výskumu. Štúdia sa venuje...

Znalostný manažment

LBD ako nová kompetencia informačných špecialistov v kontexte znalostnej spoločnosti

Vývoj nových informačných technológií spôsobuje výrazné sociálno-ekonomické zmeny. Nárast objemu dát a informácií v digitálnej forme presúva náš život do digitálneho...