Digitální knihovny v České republice

Digital Libraries

digitálne knižniceHlavním cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled o současné situaci v oblasti digitálních knihoven v České republice. Díky grantu vznikla Národní digitální knihovna. Digitalizaci se začaly kromě Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně a Knihovny Akademie věd ČR věnovat také další knihovny, které využívají ke zpřístupnění dokumentů především systém Kramerius, unikátní software vyvinutý v České republice. Tento nástroj využívají 43 digitální knihovny. Několik z nich lze souběžně prohledávat prostřednictvím České digitální knihovny. S cílem zabránit duplicitní digitalizaci dokumentů byla vytvořena databáze Registr digitalizace. V ČR vzniklo také několik oborově zaměřených digitálních knihoven.

ilustračné foto: pexels.com

Share: