DELFSKÁ ŠTÚDIA O INFORMAČNEJ ETIKE: VÝSLEDKY ANALÝZ DISKURZU

Informačná etika

V príspevku sú predstavené výsledky analýz diskurzu vybraných expertov zo SR a ČR v rámci Delfskej štúdie o informačnej etike. Štúdia je súčasťou širšieho projektu zameraného na etické výzvy  digitálnej informačnej revolúcie.

V štúdii sú prezentované výsledky analýz diskurzu 19 expertov v prvom kole štúdie. Výsledky interpretujeme v rámci štruktúry štúdie v troch oblastiach: hlavné etické problémy práce s  informáciami, hlavné etické dilemy vo vzťahu k moderným technológiám a hodnoty informácií.

Výskumníci aplikovali obsahové analýzy, kvalitatívnu analýzu dát, konštantnú komparatívnu analýzu, kategorizáciu a konceptuálne modelovanie. Reprezentácie diskurzu k téme sú vizualizované v troch konceptuálnych modeloch, modeloch kategórií a v záverečnom konceptuálnom modeli, ktorý zdôrazňuje sociálne a kultúrne pravidlá, konflikt hodnôt človeka a technológií a užitočnosť,  pravdivosť a objektívnosť informácií.

Odporúčania pre prax sa týkajú hodnotovo-orientovaného dizajnu, digitálnych služieb, knižníc aj produktov v kontextoch informačnej gramotnosti a vzdelávania, vedy, pracovných procesov aj každodenných informácií.

ilustračné foto: pexels.com
Share: