Príhovor

Speech

Vážení čitatelia,

nedávno sa Vám časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice predstavil v novom šate. Prostredníctvom prvého čísla roku 2012 ste sa zoznámili s aktivitami Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky – inštitúcie, ktorá je zároveň i jeho vydavateľom. Aktuálne sme pre Vás pripravili druhé tohtoročné číslo, ktoré v spomínanej novej formálnej úprave prináša i novú obsahovú štruktúru.

Okrem dvoch hlavných monotematických článkov venujúcich sa digitalizácii na národnej úrovni v Slovenskej i Českej republike by sme radi Vašu pozornosť upriamili na príspevky v jednotlivých rubrikách. Tie plánujeme v spolupráci s Vami aktuálne meniť podľa dôležitosti všeobecne diskutovaných tém. Našou snahou je informovať sa navzájom o tom, čo sa Vám podarilo, na čom práve pracujete, čo pripravujete, čo nové ste sa dozvedeli na konferenciách a seminároch… 

Úvodná rubrika tohto čísla s názvom VÝSKUM A VÝVOJ predstavuje projekt Pamäť Slovenska, viažuci sa na budovanie národného centra excelentnosti na ochranu a sprístupňovanie kultúrneho i vedeckého dedičstva. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Centrálny dátový archív, Digitálna audiovízia a Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra sú nové národné projekty schválené v marci tohto roka v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti v celkovej sume nenávratného finančného príspevku 80 346 523, 01 eur.  V rubrike PROJEKTY vám prinášame informáciu, aké sú ich plánované ciele a aktivity.

Kvalita záverečných a kvalifikačných prác je dnes  vysoko aktuálnym problémom. Ako účinný a efektívny nástroj na ich hodnotenie sa ukázal Centrálny register záverečných prác a Antiplagiátorský systém. Bližšie sa o budovaní systému či procesu zberu a overovania dát dozviete v rubrike HODNOTENIE VEDY.

Vedecké kolaboratóriá? Tento pojem vám priblíži príspevok z rubriky VEDECKÁ KOMUNIKÁCIA. Okrem iného sa dozviete, aký je významový rozdiel medzi termínmi kolaborácia a spolupráca.

Rubrika PRIESKUMY predstaví zaujímavú výskumnú aktivitu Inštitútu pre verejné otázky v Bratislave, s názvom „Sociálne siete na Slovensku“. Ako už samotný názov hovorí, tento výskum zisťoval vplyv tohto všadeprítomného fenoménu na slovenskú verejnosť.

Po tradičnom INFOMIXE krátkych aktuálnych informácií Vám ponúkame novinku v podobe interview.

Kto sa stal premiérovým kandidátom pre ROZHOVOR S… zistíte na stránkach rovnomennej rubriky.

Na záver Vám v rubrike PREDSTAVUJEME ponúkame podrobnú informáciu o Rosette – nástroji na dlhodobú ochranu digitálnych dát. Obálka je už tradične vyhradená pre produkty a služby spolupracujúcich firiem, tentokrát firiem SVOP a Ex Libris.

Prajeme Vám príjemné čítanie a tešíme sa na Vás opäť v septembri.

Share:
Issue content