VÝVOJ CENTRALIZOVANÉHO ROZHRANÍ PRO VYTĚŽOVÁNÍ VELKÝCH DAT Z WEBOVÝCH ARCHIVŮ/DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE

Projectsbig dataweb archive

Web jako rozsáhlá a dynamická komunikační platforma představuje jedinečný zdroj, který je klíčový pro současná i budoucí vědecká bádání. Cílem webových archivů je informace publikované v prostředí internetu především získávat a dlouhodobě uchovávat. Zároveň hledají způsoby, jak nasbíraná data zpřístupňovat a smysluplně poskytovat odborné i široké veřejnosti k dalšímu užití. Webový obsah má řadu specifik, s nimiž se webové archivy musí potýkat. Charakterizuje ho proměnlivost (data jsou rychle aktualizována, přesouvána, mazána), propojení obsahu odkazy, velké množství formátů i absence závazných standardů pro tvorbu webových stránek, která znesnadňuje jejich sběr. Na web lze nahlížet jako na nositele kulturního dědictví, zároveň je možné k němu přistupovat jako k souboru velkých datových setů, nad kterými je možné vytvářet analýzy a využít je pro výzkum.

Zajímavé jsou nejen pro knihovníky a archiváře, ale i pro profesionály v oblasti digital humanities, datové vědce, vývojáře a další badatele. Vzhledem k tomu, že archivovat veškerý internetový obsah je nemožné, archivy se musí zabývat otázkami, jak obsah určený k archivaci vybírat, jak s daty nakládat v rámci platné legislativy, kdo jsou jejich uživatelé, a stanovit si politiku sběru (způsob profilování sbírek), která je klíčová pro výsledný charakter archivu. Zásadní jsou i vstupní technické parametry při archivaci webových stránek, jejichž nastavení (například respektování nebo ignorování protokolu robots.txt nebo nastavení crawlerů) má na archivní data dopad, nebo pravidla pro nakládání s nimi, zejména pro jejich mazání a omezování přístupu k obsahu. Při posuzování autenticity archivních kopií je proto nutné zohlednit způsob, jakým byly vytvořeny


DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE

The paper deals with the topic of Digital Competence Development Course. This open web based online course presents not only content and design, but primarily focuses on the experience we have gained in implementing peer assesment methods. We analyze the limits, but also the challenges and the positive aspects of using this method, which is also gaining a firm place in universities in Central Europe.

VÝVOJ CENTRALIZOVANÉHO ROZHRANÍ PRO VYTĚŽOVÁNÍ VELKÝCH DAT Z WEBOVÝCH ARCHIVŮ

Share:
Issue content