Issue 1/2020

Open Science

OPEN SCIENCE V AKADEMII VĚD ČR/OPEN SCIENCE IN THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES

  Článek popíše připravenost Knihovny AV ČR a aktivity Akademie věd ve stále častěji zmiňované oblasti Open Science. Budou zmíněny možnosti, které nabízí datový repozitář...

Innovative services and mobile applications

3D TLAČ AKO SLUŽBA V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UNIZA/3D PRINTING AS A SERVICE OF THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ZILINA

  3D tlač sa stala celosvetovým cenovo dostupným fenoménom, ktorý sa postupne rozširuje z prostredia komerčných spoločností priamo do domácností. Článok sa venuje historickému...

Innovative services and mobile applications

PREHĽAD SLOVENSKÝCH MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ VHODNÝCH PRE KNIŽNICE/OVERVIEW OF SLOVAK MOBILE APPLICATIONS SUITABLE FOR LIBRARIES

Využitie mobilných aplikácií v inteligentnom mobile je veľkou výzvou pre knižnice. V tomto článku si ukážeme desať príkladov, ktoré dokážu obohatiť mnohé vzdelávacie akcie v...

Information Education

KURZ ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ: ZKUŠENOST SE VZÁJEMNÝM HODNOCENÍM V UNIVERZITNÍM ONLINE KURZU/DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE

  Článek se věnuje tématu Kurzu rozvoje digitálních kompetencí. Tento otevřený webový online kurz představuje nejen po stránce obsahové a designové, ale primárně se soustředí...

Science Communication

PODPORA ETICKÉHO A TRANSPARENTNÉHO PUBLIKOVANIA VO VEDE: ORIGINALITA A JEJ HORIZONTY/SUPPORTING ETHICAL AND TRANSPARENT PUBLISHING IN SCIENCE: BEYOND ORIGINALITY

  Príspevok prezentuje krátky pohľad na problematiku originality vo vede v rovine vedeckého publikovania. Etické a transparentné publikovanie je predmetom záujmu tak v rovine teoretickej...

Projects

VÝVOJ CENTRALIZOVANÉHO ROZHRANÍ PRO VYTĚŽOVÁNÍ VELKÝCH DAT Z WEBOVÝCH ARCHIVŮ/DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE

Web jako rozsáhlá a dynamická komunikační platforma představuje jedinečný zdroj, který je klíčový pro současná i budoucí vědecká bádání. Cílem webových archivů je informace...

Projects

EODOPEN – MEDZINÁRODNÝ PROJEKT DIGITALIZÁCIE A SPRÍSTUPNENIA DOKUMENTOV Z 20. A 21. STOROČIA/EODOPEN – INTERNATIONAL PROJECT OF DIGITIZATION AND ACCESS TO DOCUMENTS OF 20. AND 21. CENTURY

EODOPEN – medzinárodný projekt digitalizácie a sprístupnenia dokumentov z 20. a 21. storočia. Autori článku a zároveň účastníci projektu uvádzajú základné informácie o európskom...

Projects

PORTÁL DIGITÁLNYCH PARLAMENTNÝCH KNIŽNÍC KRAJÍN V4 A RAKÚSKA/PORTAL OF DIGITAL PARLIAMENTARY LIBRARIES OF THE V 4 COUNTRIES PLUS AUSTRIA

Projekt digitalizácie parlamentných dokumentov začal v Poslaneckej snemovni českého parlamentu v r. 1994. Národná rada Slovenskej republiky sa k projektu pripojila v r. 2002, kedy bola...

Infomix

DIGITÁLNE INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE - PREHĽAD RELEVANTNÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV

Vysoko infekčné ochorenie s názvom COVID-19 sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozšírilo už takmer do každého kúta sveta. Väčšina prípadov má našťastie len mierne príznaky. Počas...

Infomix

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE NA SLOVENSKU: AKO OVPLYVŇUJE MOBILNÝ MARKETING ŽIVOT BEŽNÝCH ĽUDÍ?

V súčasnosti už takmer každý slovák disponuje vlastným mobilným telefónom. Klasické desktopy sa tak dostávajú do úzadia. Rozličné webové stránky najčastejšie navštevujeme práve z...

Main Articles

DIGITAL HUMANITIES A AUTOMATICKÁ TRANSKRIPCIA RUKOPISNÝCH TEXTOV/DIGITAL HUMANITIES AND AUTOMATIC TRANSCRIPTION OF HANDWRITTEN TEXTS

  Autor uvažuje o koncepte digital humanities. Poukazuje na naplnenie tohto konceptu na Slovensku od 70. rokov 20. st. Autor považuje pojem digital humanities za spoločné pomenovanie a...

Main Articles

SOCIÁLNE SIETE AKO KOMUNIKAČNÝ A MARKETINGOVÝ NÁSTROJ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC/SOCIAL NETWORKS AS A COMMUNICATION AND MARKETING TOOL IN SLOVAK LIBRARIES

  Sociálne siete sú typom sociálneho média, pre ktoré sú charakteristické také atribúty ako komunita, používateľské profily, vzájomná komunikácia príslušníkov...

Advertisement

ORIS PLUS spol. s r. o.