KURZ ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ: ZKUŠENOST SE VZÁJEMNÝM HODNOCENÍM V UNIVERZITNÍM ONLINE KURZU/DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE

Information Educationdigital competencesinformation education

 

Článek se věnuje tématu Kurzu rozvoje digitálních kompetencí. Tento otevřený webový online kurz představuje nejen po stránce obsahové a designové, ale primárně se soustředí na zkušenosti, které jsme získali během implementace metod vzájemné zpětné vazby. Ukazujeme, limity, ale také výzvy a pozitivní stránky využití této metody, která si i na univerzitách ve střední Evropě získává své pevné místo.

 


DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE

The paper deals with the topic of Digital Competence Development Course. This open web-based online course presents not only content and design, but primarily focuses on the experience we have gained in implementing peer assesment methods. We analyze the limits, but also the challenges and the positive aspects of using this method, which is also gaining a firm place in universities in Central Europe.

KURZ ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ: ZKUŠENOST SE VZÁJEMNÝM HODNOCENÍM V UNIVERZITNÍM ONLINE KURZU

Share:
Issue content