Marketing v praxi Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline │ Marketing in the Practice at the University Library of the University of Žilina

Librariesacademic librarieslibrariesmarketing

Na príbehu našej akademickej knižnice môžeme potvrdiť, že základom živej a fungujúcej knižnice je mať dobrý plán a dobrý marketing. V akademických knižniciach sa dejú doslova revolučné veci, ale nikto okrem časti študentov a odborníkov o nich nevie. Stále som si kládla otázku, prečo je to tak? Prečo o sebe ľudia z knižníc nedávajú viac vedieť? Prečo svoje služby, zaujímavé nápady a projekty nepredstavia v lepšom a atraktívnejšom formáte? Prečo sa neinšpirujú napríklad neziskovými organizáciami alebo firmami, ktoré sa naučili osláviť každý svoj malý úspech. Dávajú o ňom vedieť nielen zasväteným, ale aj širokej verejnosti. Takto sa tvorí povedomie o tom, kto sme, čo sme a čo iným prinášame.


Marketing is a tool for better presentation of libraries and helps to understand their roles, servicies and offers. The artickle brings information how is possibile to do marketing in typical academic library at new Technologies oriented universities. Marketnig in our case started with deep analysis of actual situation and continued with library development strategic plans including marketing plan. Marketing in our library consists from various marketing types and tools. Recommendation for better marketing for oher libraries is a part of the paper.

Share:
Issue content