Online služby městské knihovny v Praze / Online Services of municipal Library of Prague

E-serviceselectronic serviceslibraries

Příspěvek přináší základní seznámení s hlavními službami, které Městská knihovna v Praze poskytuje uživatelům v online prostředí. Článek se soustředí převážně na majoritní pozici tvorby elektronických knih, která patří v současnosti k nejžádanějším a nejfrekventovanějším službám, které Městská knihovna v Praze poskytuje. Dále specifikuje dílčí kritéria a standardy tvorby elektronických knih a okrajově se věnuje i dalším online službám. Mezi ty patří například správa vlastní digitální knihovny nebo přístup k oborovým databázím.


Online Services of municipal Library of Prague

This contribution brings basic insight into the main online services provided by Municipal Library of Prague. The article focuses mainly on e-publishing, which is now the major and most frequented part of the library‘s online services. As another topic this article specfies the partial requirements and standards of creation of an e-books and is marginally devoted to others online services – the digital library itself or the access to the humanities databases.

Share: