Issue 3/2017

Predstavujeme / Introducing

Digitálna fonotéka pre nevidiacich / Digital Sound recordings Library for the Blind

Na konci roka 2016 sme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu začali pracovať na zaujímavej digitálnej službe pod názvom Digitálna fonotéka pre nevidiacich. Vo februári 2017...

Podujatia

INFOS 2017 – Aj knižnice „chcú revolúciu“ / INFOS 2017

Tradičná konferencia a možno pre knihovnícku obec tak trochu netradičná hlavná téma diskusie. INFOS 2017 sa pýtal na výzvy 4. priemyselnej revolúcie pre knižnice a na ich transformáciu v...

Knižnice / Libraries

How to transform the Library into a Public Space

Sølvberget is a library and cultural centre situated in the heart of Stavanger. To succeed today a library must fulfil many different roles, and we depend on a good interaction between location,...

Knižnice / Libraries

3D tlač v Hornozemplínskej knižnici / 3d print in Hornozemplínska knižnica

Verejné knižnice už nie sú len miestami požičiavania kníh. Stávajú sa miestom vzdelávania a centrom komunity. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou od marca 2016 prezentuje v...

Otvorený prístup

Open Science and Horizon 2020

The article provides an introduction to open science and why it is important; highlights open access to publications mandate and Open Research Data Pilot in the Horizon 2020; and features open...

Knihovnícka profesia / Library Profession

Akademická knižnica – informačné vzdelávanie – kľúčové kompetencie: prepojené uzly siete alebo izoláty? /Academic Library – Services Lerning / Information Literacy – Key competencies: Linked Network Nodes or isolates?

Príspevok je zamyslením sa nad jednou z aktivít, ktorým je na pôde (nielen) akademických knižníc venovaná významná pozornosť tak smerom k prostrediu externému (používateľskej...

Knihovnícka profesia / Library Profession

Erasmus+ a akademické knižnice / Erasmus + and Academic Libraries

Prieskum z marca 2017 ukázal, že v rokoch 2014 – 2016 využili akademické knižnice na 12 verejných a štátnych vysokých školách SR (z celkového počtu 21) možnosti financovania...

E-služby / E-services

Nové technológie vyžadujú nové myslenie / New technologies Needs New Minds

Nové technológie výrazne určujú podobu súčasného sveta. Aj keď v knižniciach pracuje prevaha tých, čo informácie hľadajú a overujú v tradičných zdrojoch, a potom porovnávajú...

E-služby / E-services

Resource discovery Services versus OPAcs in information Searching

In order to learn more about the strengths and weaknesses of Resource Discovery Services (RDSs) and Online Public Access Catalogues (OPACs), we selected three universities from Spain which met the...

E-služby / E-services

Online služby městské knihovny v Praze / Online Services of municipal Library of Prague

Příspěvek přináší základní seznámení s hlavními službami, které Městská knihovna v Praze poskytuje uživatelům v online prostředí. Článek se soustředí převážně na...

Vedecká komunikácia / Science Communication

5 P Informačního auditu / Five faces of Information Audit

Článek sleduje informační audit z několika různých hledisek – jako pojem, proces, projekt, produkt a případovou studii. Informační audit jako nástroj strategického řízení disponuje...

Vedecká komunikácia / Science Communication

Digital Humanities – stručné shrnutí stávajícího stavu problematiky v ČR /Digital Humanities – a Short Summary of the current State of issue in Czech Republic

Oblast tzv. digital humanities je v současné době jednou z nejprogresivněji se rozvíjejících oblastí vědecké práce v oblasti sociálních a humantních věd, do které spadají obory,...

Príhovor

Príhovor

Digitalizácia je fenomén, ktorý v súčasnosti zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti. Pod týmto pojmom pritom nemáme na mysli iba technologické procesy spojené s transformáciou...

Hlavné články / Main Articles

Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních knihoven a Europeany /Accessing of cultural Heritage of Baltic countries via National digital Libraries and europeana

Příspěvek vznikl na základě disertační práce s názvem „Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních knihoven a Europeany“,...

Hlavné články / Main Articles

Výskum digitálneho informačného priestoru pre podnikanie / Research of Digital information space for a Business

V príspevku sú zhrnuté výsledky výskumu digitálneho informačného priestoru pre podnikanie (DIPP), ktoré sme získali počas spracovávania dizertačnej práce na Katedre KIV FFUK....