Pokročilá informační podpora v Národní technické knihovně / Advanced Information Support in the Czech National Library of Technology

E-serviceselectronic environmentelectronic services

Případová studie z Národní technické knihovny v Praze popisuje vývoj informační podpory založené na uživatelsky orientovaném přístupu. Její podobu ukazuje na příkladu dvou konkrétních služeb; individuálních konzultacích a informační podpory pro střední školy.


Advanced Information Support in the Czech National Library of Technology

A case study from the National Library of Technology in Prague describing the evolution of its information support strategies based on a user-oriented, backward design approach. Two specific services are highlighted: individual consultations and instructional support for secondary schools.

Share:
Issue content