Issue 2/2017

Events

INFORUM 2017: O trendoch v informačnej spoločnosti aj otvorenom prístupe / INFORUM 2017

Odborníci z oblasti knižnično-informačnej vedy sa už tradične stretli na pražskej konferencii INFORUM, aby spoločne hovorili o súčasných problémoch a výzvach. „Ideme do hĺbky“ znelo...

Events

TLIB 2017: O medzinárodnej spolupráci s novinkou – Knižničným inkubátorom / TLIB 2017 – About the International Cooperation with a New – Library Incubator

Odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov TLIB – Trendy v knižničnej praxi, ktorého hlavným organizátorom             je Štátna...

Evaluation of Science

Interoperabilita výskumných informácií a európska prax / Interoperability of research Information a European Practice

Keď hovoríme o výskumných informáciách, každému zainteresovanému ako prvé napadnú vedecké databázy, publikačná činnosť a citácie. Do tejto kategórie však zaraďujeme opis celého...

Education & Practice

Najnovšie výskumy v akademickom priestore v oblasti knižnično-informačnej vedy a praxe / The Latest Academic researches for Library and Information Science and Practice

Pre knižnično-informačné štúdiá sa v akademickom priestore otvára niekoľko oblastí. Oblasť vedy a výskumu je na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline sústredená do...

Digital content

Digitalizačné pracovisko v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku / Digitizing Workplace at the University Library of Catholic University in Ružomberok

Cieľom aktivity pod názvom Vybudovanie digitalizačného pracoviska bolo vytvorenie pracoviska, ktoré bude umožňovať digitalizáciu papierových kníh a rukopisov, s možnosťou spracovania a...

E-services

Pokročilá informační podpora v Národní technické knihovně / Advanced Information Support in the Czech National Library of Technology

Případová studie z Národní technické knihovny v Praze popisuje vývoj informační podpory založené na uživatelsky orientovaném přístupu. Její podobu ukazuje na příkladu dvou...

E-services

Knihovny a e-learning / Libraries and e-Learning

Mnohé knihovny již v současné době reflektují změny v podobě transformace společnost, kterou lze označit jako společnost informační. Informační a komunikační technologie (ICT)...

E-services

Digitálny obsah v akademickej knižnici (Udržateľná) Pridaná hodnota v službách / Digital Content in an Academic Library: (Sustainable) Added value for Library Services

V období posledných 20 rokov bolo publikované množstvo prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vzniku, uchovávania,organizácie a komunikácie informácií v digitálnom prostredí v rôznych...

Open access, open science

Slovenská webová stránka o Open Access (OA) / Slovak website for a Open Access (OA)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie bolo poverené za Slovenskú republiku zaoberať sa a riešením...

Open access, open science

Predátori: podvodné praktiky v Open Access publikovaní / Predators: Fraudulent Practices in Open Access Publishing

„Predátorskí vydavatelia sú vydavatelia, ktorí zneužívajú model zlatej cesty na vlastné obohatenie. Tvária sa ako vedecké médiá, a pritom publikujú články výmenou za poplatky od...

Speech

Príhovor

„Problémom dneška je, ako vhodne pýtať poplatky za elektronický prístup. Nezisková povaha Journal of Clinical Investigation prichádza s riešením – nepýtať poplatky!“ …napísal...

Main Articles

DOAJ a jeho nová hodnotící kritéria / DOAJ and the New Evaluation Criteria

Článek v obecné rovině seznamuje čtenáře s adresářem Directory of Open Access Journals a detailněji se zaměřuje na práci uvnitř – tedy na kritéria a evaluaci jednotlivých...

Main Articles

Nástroje a služby podporující vědeckou práci / Tools and Services Supporting Current Scientific Work

Současná věda má vysoké nároky na sdílení a zpracování odborných informací a dat. Vědci vytváří výzkumné týmy, které často pracují distribuovaně nejen na národní, ale i...