CASLIN 2022

Novinky

 

V  dňoch 19. – 23. septembra 2022 sa v priestoroch Residence Hotel & Club Donovaly uskutočnil 26. ročník medzinárodného česko-slovenského seminára CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network), ktorý organizačne zabezpečovalo tentokrát Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

 

 

foto: CASLIN 2022


Share: