Žijeme digitalizáciou písomného dedičstva SNK napreduje s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív

Projectsdigitalizationdigital librariesmemory institutionsprojects

Od roku 2012 Slovenská národná knižnica nastúpila na cestu realizácie svojho najväčšieho projektu doteraz. Digitálna knižnica a digitálny archív je zároveň najrozsiahlejším projektom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorý je osobitý nielen svojím rozpočtom 42 mil. eur, no nepochybne celkovým objemom masovej digitalizácie dokumentov, investičnou činnosťou a obstaraním špeciálnej techniky pre odbornú činnosť pracovísk digitalizácie a ochrany fondov knižnice. Poďme si teda projekt, jeho prínosy a špecifikácie rozmeniť na drobné.

Čo projekt digitalizácie prináša?

Slovenska narodna knižnica (SNK) využila spolu s partnerom Slovenskym narodnym archivom (SNA) priležitosť masovo digitalizovať svoje zbierky z fondov Europskej unie, programu OPIS Prioritnej osi 2 Rozvoj pamaťovych a fondovych inštitucii a obnova ich narodnej infraštruktury. Zmluvu o poskytnuti nenavratneho finančneho prostriedku SNK sa podpisala 7. marca 2012, čim začala knižnica pisať svoj novy pribeh.

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia viac ako 2,5 mil. objektov. Polovicu objemu tvoria objekty zo slovacikalneho fondu SNK, ako su monografie, noviny a časopisy, odborne članky zo zbornikov a odbornych periodik a špecialne dokumenty v podobe map či pohľadnic. Druhu polovicu objektov tvoria archivne dokumenty zo zbierok SNA. Najvyznamnejšie zastupenu časť tvoria sčitacie harky zo sčitani ľudu z prvej polovice 20. storočia. Predmetom digitalizacie v SNA su zaroveň archivne dokumenty

Ministerstva kultury Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 – 1989. V súčasnosti je zdigitalizovaných spolu takmer 1,4 mil. objektov, z ktorých takmer 1,2 mil. tvoria dokumenty SNKDôležitou správou pre verejnosť je, že minimálne 30 % digitalizovaných objektov bude voľne dostupných. SNK však počita s vyššim percentom, pravdaže pri rešpektovani a dodržani prislušnych pravnych predpisov. Už dnes sa čitatelia možu s vybranymi digitalizovanymi dokumentmi a knihami zoznamiť a študovať si ich prostrednictvom projektoveho webu www.dikda.eu.

Po realizácii projektu budú verejnosti dostupné nielen bibliografické záznamy a súpisy archívnych a knižničných dokumentov, ale aj úplné texty samotných dokumentov. Nemožno obisť ani ďalši prinos, ktorym je bezpochyby ziskanie špičkovych digitalnych a konzervačnych technologii do moderneho odborneho pracoviska.

Začalo sa so stavbami

Projekt, ktorého trvanie je rozplánované na tri roky, má skončiť 30. septembra 2015 s udržateľnosťou päť rokov do roku 2020. Jeho stále napredovanie a postupujúci čas priniesli so sebou posun do rozhodujúcej fázy, ktorou je práve stavebná činnosť. S príchodom jesene sa ako prvá rozbehla prestavba starej budovy č. 2 v detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach, kde sa už v súčasnosti digitalizuje na dve zmeny. „Výstavbou dobudujeme moderné a komplexné pracovisko pre digitalizáciu, čistenie a ošetrenie, sterilizáciu, deacidifikáciu, konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, ako aj kontrolu kvality týchto technologických postupov. Výbornou správou je, že sa začala aj druhá prestavba, ktorou je rekonštrukcia troch poschodí depozitov v sídelnej budove našej knižnice. Obe stavby budú ukončené v prvej polo- vici budúceho roku,“ informovala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Časť centra, kde sa realizuje digitalizácia, sa už pracuje so špičkovými profesionálnymi skenermi. Po prestavbe budovy bude aj do konzervačného pracoviska inštalovaná moderná sterilizačná a deacidifikačná technológia za viac ako 2 mil. eur. „Sterilizačné oddelenie bude mať najnovšie technológie likvidujúce baktérie, plesne, ba dokonca aj spóry. Tie sa po- užívajú pre masovú sterilizáciu knižných dokumentov. Nové sterilizátory pracujú na báze etylénoxidu, čo je plyn s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou,“ priblížila techniku Ing. Eliška Jindrová z Odboru Ochrany fondov SNK. Deacidifikačné pracovisko bude mať odkysľovaciu jednotku na princípe Búckeburgského procesu. Ide o metódu na hromadné odkysľovanie papiera, ktorá je ekologicky neškodná, nepoužíva žiadne rozpúšťadlá a pracuje vo vodnom prostredí.

Rozbehnutá modernizácia časti depozitov zas niekoľkonásobne skvalitní uchovávanie dokumentov a kníh pre ďalšie generácie s rešpektovaním zákonom stanovených podmienok. Žiaľ, tie nemôže knižnica v súčasnosti z dôvodu zastaranosti depozitných priestorov v sídelnej budove a obmedzenej kapacity depozitov dlhodobo udržať. Veď každý rok pribudne do knižnice 60 tisíc nových titulov a súčasný fond knižnice 5 mil. objektov dávno presiahol dimenzované kapacity depozitov.

Rekonštrukciou depozitov dosiahne SNK stabilné prostredie na uloženie konzervačného fondu. V rekonštruovaných depozitoch bude prostredie zhruba 16 – 18 °C a vlhkosť 40 – 60 %. „Odstránia sa tak časté výkyvy hodnôt spôsobujúce vlhkosť a plesne, ktoré poškodzujú knihy. Zníži sa prašnosť a vyčistený, odkyslený fond sa uloží do nových regálových systémov. Tie ho ochránia od denného svetla, ktoré má najvyšší podiel UV žiarenia. Klimatizácia zabezpečí ochranu dokumentov pred absorbovaním alebo uvoľnením vlhkosti,“ spresnila prínosy riaditeľka Odboru Ochrany fondov SNK Ing. Viera Gašpareková. Doplnila, že nové depozity budú pripravené aj na krízové situácie, pretože knižničný fond ochráni moderný hasiaci systém a elektrická požiarna signalizácia.

Na trase kniha a jej digitálna kópia

Denne je v obehu digitalizácie 3 500 objektov. Ide o úžasné číslo, ak si uvedomíme, že každý dokument prechádza procesom roztriedenia, čistenia a zaevidovania v systéme knižnice v Martine a presunom do digitalizačného centra vo Vrútkach, a po digitalizácii, stále monitorovaný v systéme, sa presúva späť do knižnice. „V procese digitalizácie je spolu 22 ťahúňov v podobe manuálnych, poloautomatických a automatických profesionálnych skenerov s výkonnosťou skenovania niekoľko tisíc strán denne. Dokumenty sa v nich na spracovanie rozčleňujú podľa formátu, typu väzby a fyzického stavu. Vytvorené skeny dokumentu pokračujú postprocessingom, ktorý zahŕňa najmä úpravu obrazového súboru, tvorbu metadát, kontrolu kvality a vytvorenie tzv. PSP balíčka,“ objasnil digitalizačný proces hlavný manažér projektu Mgr. Imrich Žigo. Zjednodušene povedané, kompletný dokument získa svoj „rodný list“ a je pripravený na používa- nie. „V súčasnosti na projekte pracuje 170 ľudí, z toho 134 na novovytvorených pracovných pozíciách,“ doplnil I. Žigo.

Zhrnuté a podčiarknuté finálnymi prínosmi projektu − kniha, ktorá dostane nesmrteľnú, teda elektronickú podobu v digitali- začnom centre, sa v prípade potreby sa špeciálnymi technológiami a postupmi reštauruje v konzervačnom centre, aby bola čo najlepšie uchovaná pre ďalšie generácie v rekonštruovaných depozitoch s riadenou klímou.

Kde sa dajú knižné špeciality pozrieť a stiahnuť?

Digitalizované staré dokumenty a knihy ponúka SNK nadšeným a zvedavým čitateľom na webovej stránke projektu www.dikda.eu. Web a zverejnený výber digitalizovaných klenotov slovenského písomného dedičstva iste ulahodí odbornej i laic- kej verejnosti.

Elektronická knižnica otvára dokument za dokumentom. Systém umožňuje knižkou listovať, rolovať, farebne si vyznačovať pa- sáže, vyberať text po častiach či vcelku, prenášať do textového editora, robiť si snímky, ukladať vo formáte pdf. Jednoducho − študovať a osobne poznávať to, čo bolo dlho súčasťou depozitu a verejnosťou v takomto rozsahu nepoznané. A to v kniž- nici, ale aj doma či vo vlaku a autobuse, na počítači, mobile alebo tablete. „Začali sme zdigitalizovanými Dobšinského rozprávkami a povesťami a nádherne ilustrovanými svetovými rozprávkami. V elektronickej knižnici nechýba ani historická odborná literatúra, napríklad o včelárstve, zdravovede a pod. Najstaršou  zdigitalizovanou knihou a šperkom knižnice je herbár – Herbarius z roku 1485,“ uviedla generálna riaditeľka SNK. Návštevníkov však na web iste prilákajú aj iné perličky. Ľúbostné listy, básne, vyznania lásky od Sládkoviča, Štúra či Hviezdoslava, historické kuchárky, snáre, špeciálna detská literatúra, exlibrisy. A mnoho iného. Každý si môže nájsť niečo pre seba už teraz počas realizácie projektu.

Rezonuje aj téma 1. svetovej vojny

Digitálna knižnica a digitálny archív ponúka pohľady do mnohých oblastí. „Nezabúdame ani na významné slovenské osob- nosti, ktoré predstavujeme cez ich zdigitalizované rukopisy, diela a ich ukážky, snímky, alebo i cez školské úspechy v podobe vysvedčení. Mimoriadne zaujímavé sú napríklad cestovateľské fotografie a pohľadnice M. R. Štefánika či rukopis Krvavých sonetov P. O. Hviezdoslava, ktoré napísal ako prvú reakciu na boje 1. svetovej vojny, ktorej 100. výročie si práve pripomíname,“ uzavrela K. Krištofová.

Aktuálne ponúka SNK čitateľom týždňový prehľad o tom, ako slovenské noviny pred sto rokmi reagovali na vypuknutie svetového konfliktu, no aj pohľady do bežného života ľudí pred, počas a po vojne. Koncom októbra odštartovala SNK prostredníctvom projektu nový, ročný cyklus na tému „Chystáme sa na Štúra“. Jeho cieľom je pútavou formou postupne priblížiť jubilujúcu slovenskú osob- nosť prostredníctvom jeho digitalizovanej zbierky.

Zo sveta šušťavého papiera až do tabletu

Share: