VIAC AKO 10 ROKOV S PROJEKTOM OPENAIRE

Open access, open scienceopen accessopen scienceopen access

OpenAIRE je od roku 2008 pevnou súčasťou európskej siete otvorenej vedy, ktorého partnerom je od začiatku aj Slovensko. Sieť sa skladá z 34 NOAD (National Open Access Desk), ktoré podporujú a koordinujú prechod k otvorenej vede. Hlavnými cieľmi sú  poskytovanie služieb k otvorenej vede, budovanie komplexných štandardov na prepájanie výskumu, monitorovanie otvorenej vedy, školenia k otvorenej vede, spájanie Európy so svetom a podpora otvorených inovácií. V roku 2018 sa z projektu OpenAIRE stala samostatná organizácia.

Share: