UČEBNICE VO FORMÁTE PDF – NOVINKA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI

Digital contentdigitálna knižnica

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa snaží každý rok vylepšovať služby digitálnej knižnice, ktorá funguje na webovej stránke www.skn.sk od roku 2006. V roku 2020 sme v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave pripravili pre našich používateľov novinku v podobe zdigitalizovaných učebníc vo formáte PDF. V januári 2021 sme sprístupnili nielen učebnice, ale aj pracovné zošity a povinnú literatúru pre základné školy. V tomto článku ich budeme pre zjednodušenie označovať spoločným názvom učebnice. Naším cieľom bolo sprístupniť digitálne dokumenty pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré navštevujú špeciálne základné školy alebo študujú integrovane v bežných základných školách. Veríme, že pomôžu aj ich učiteľom, asistentom alebo rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom pri štúdiu.

Share: