ŠPECIFIKÁ OTVORENEJ VEDY V KONTEXTE NOVÝCH PRÍSTUPOV VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE. AKÚ ROLU BUDE MAŤ UMELÁ INTELIGENCIA V PUBLIKAČNOM PROCESE ?

Interview

Komplex otvorenej vedy a všetkých jej oblastí už niekoľko rokov píše vzrušujúci príbeh, na ktorom máme všetci možnosť participovať, či už prostredníctvom čoraz viac populárnejšej občianskej vedy, alebo publikovania v režime otvoreného prístupu. V Centre vedecko-technických informácií SR problematiku otvorenej vedy na Slovenku úspešne zastrešil Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu, ktorý rieši Národnú stratégiu otvorenej vedy a organizuje akreditované vzdelávacie kurzy zamerané na otvorený prístup. Z publikačnej činnosti odboru je najvýznamnejšie dielo Sprievodca svetom vedeckého publikovania. V ostatných rokoch sa v Centre vedeckotechnických informácií SR aktívne venujeme aj novým aspektom hodnotenia vedy, vedeckej komunikácií a otvoreným vedeckým dátam.

Nielen o téme otvorenej vedy, ale aj o otvorenom vedeckom publikovaní a vzdelávaní v oblasti otvorenej vedy sa budeme v dnešnom rozhovore zhovárať s pracovníčkou Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR RNDr. Zuzazou Stožickou, PhD.

foto: Lenka Pincová
Share: